Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi ul. Północna (odcinek od skrzyżowania ul. Okrężna do istniejącej nawierzchni w ul. Północnej)

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Północna

  • Łączna kwota inwestycji: 3 400,00 zł

Opis inwestycji

W związku z odwołaniem się jednej ze stron od decyzji ZRID realizację zadania przeniesiono na 2015 rok. W I półroczu poniesiono koszty w wysokości 3.400,00 zł związane są z wykonaniem podziałów nieruchomości.