Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi ul. Północna

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Północna

  • Łączna kwota inwestycji: 39 999,88 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono, zakres wykonanych prac obejmował:

-roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

-roboty ziemne

-mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 250 m2

-roboty wykończeniowe

-regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej

-ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych 331 m2.