Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi ul. Pomorska

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Pomorska

  • Łączna kwota inwestycji: 113 762,64 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono, roboty wykonane zostały w terminie do dnia 31.08.2014 roku, zakres obejmował:

-wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm – 2 229,09 m2

-wymianę krawężnika betonowego

-wykonanie nawierzchni zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. Skarpa do skrzyżowania z ul. Topolową

-regulację urządzeń infrastruktury podziemnej.