Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi ul. Stanisława Wyspiańskiego

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Stanisława Wyspiańskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 382 638,72 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi: zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (4.301,00 m2) na odcinku ok. 597 m, od skrzyżowania z ul. 18 Stycznia do skrzyżowania z ul. Matejki.