Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi ul. Staszica

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Staszica

  • Łączna kwota inwestycji: 226 996,54 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-ustawienie krawężników 836 m

-wykonanie chodników i zjazdów (kostka nowa – 387,10 m2, kostka z rozbiórki – 387,09 m2)

-ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych 2654,00 m2

-regulacja urządzeń (z obłożeniem kostką) 7 szt.