Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi ul. Świerkowa

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Świerkowa

  • Łączna kwota inwestycji: 201 945,44 zł

Opis inwestycji

Rozstrzygnięto przetarg, zadanie z terminem realizacji do 16.01.2022 r. Zakres prac do wykonania:
– roboty przygotowawcze;
– krawężniki, oporniki, obrzeża: Ławy betonowe z oporem pod krawężniki i oporniki – 29,09 m; krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej – 381,00 m; oporniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej- 216,00 m; ławy betonowe z oporem pod obrzeże – 12,92 m3; obrzeża betonowe o wymiarach 25×8 cm – 323,00 m;
– chodniki: nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem – 588,50 m2
– zjazdy, miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej: podbudowy betonowe – 438,60 m2; nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka nowa) – 438,60 m2; nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka pochodząca z rozbiórki)- 82,00 m2
– jezdnia: skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową (0,7 kg/m2) – 647,76 m2; nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm – 647,76 m2; skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową (0,5 kg/m2) – 3.814,80 m2; skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,3 kg/m2) – 4.455,20 m2; nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm– 4.455,20 m2.