Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi ul. Ludwika Waryńskiego

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Ludwika Waryńskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 155 782,26 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował:

-roboty rozbiórkowe

-korytowanie

-podbudowa z kruszywa 12,53 m2

-podbudowa z mieszanek min.-asfaltowych 12,53 m2

-frezowanie nawierzchni asfaltowej

-mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

-skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

-wyrównanie istniejącej podbudowy

-ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych 3 cm -3.121,14 m2

-odbudowa progu zwalniającego

-regulacja urządzeń podziemnych z obłożeniem kostką.