Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi ul. Wesoła

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wesoła

  • Łączna kwota inwestycji: 247 323,70 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres robót obejmował:

-przebudowę nawierzchni jezdni w ulicy Wesołej z mieszanki mineralno-asfaltowej 3.079,72 m2

-chodnik z kostki betonowej 377,84 m2+176,96 m2 z rozbiórki.