Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi ul. Zielona

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Zielona

  • Łączna kwota inwestycji: 69 363,92 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 30.06.2014 r. Wykonano:

-frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na głęb. 3 cm

-mechaniczne oczyszczanie nawierzchni, nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowych – 1.109,42 m2

-rozebranie krawężników bet.

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki (beton C12/15).