Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi w ul. Siewnej w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2023 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Siewna

  • Łączna kwota inwestycji: 935 853,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował:

-wybudowanie drogi gminnej o długości 748,85 mb z nawierzchni betonu asfaltowego o szerokości od 4,0 m do 5,0 m

-po obu stronach wykonano pobocze utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m

-umocniono skarpę drogową płytami ażurowymi

-wykonano zjazdy oraz dojścia do posesji.