Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi w ulicy Fryderyka Chopina (odcinek do skrzyżowania z ulicą Półwiejską)

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Fryderyka Chopina

  • Łączna kwota inwestycji: 58 127,92 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w terminie do dnia 20.08.2014 r. Zakres prac obejmował:

-wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki

-krawężniki bet. wystające o wym. 15×30 cm na podsypce cem.-piask.-175 m

-krawężniki bet. wtopione o wym. 12×22 cm na podsypce cem.-piask.- 43 m

-koryta wykonywane mechanicznie

-roboty ziemne

-podbudowy betonowe

-nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 454,80 m²

-regulacja pionowa studzienek.