Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica – Lidzbark na odcinku od km 1+840 do km 2+360 polegającej na poszerzeniu chodnika i jezdni

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica-Lidzbark

  • Łączna kwota inwestycji: 50 000,00 zł

Opis inwestycji

Partycypacja w kosztach.