Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi wraz z chodnikiem ul. Bohaterów Września

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Bohaterów Września

  • Łączna kwota inwestycji: 122 291,67 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac obejmował:

1.przebudowę chodnika:

-roboty rozbiórkowe

-ustawienie ław betonowych z oporem pod krawężniki i obrzeża oraz krawężniki – 416,00 m

-ułożenie chodnika z kostki 6 cm – 760,45 m2

2.przebudowę nawierzchni jezdni:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 1.260,00 m2

-skropienie emulsją

-wyrównanie istniejącej podbudowy

-ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych – 1.260,00 m2

-odbudowę progu zwalniającego 1 szt.

-regulację urządzeń.