Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Różana

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Różana

  • Łączna kwota inwestycji: 468 333,44 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, wykonano:

-roboty przygotowawcze

-rozbiórkowe i ziemne

-podbudowy

-nawierzchnia z betonu asfaltowego 988,50 m2

-nawierzchnia z kostki betonowej 303 m2

-ustawienie krawężnika 339,5 m (łukowe i skośne 43 mb)

-chodnik z kostki bet. 645 m2

-obrzeża 90,5 m

-regulacja urządzeń

-kanalizacja deszczowa: 315 mm-166,5 m; 200 mm-23,2 m; 160 mm-6,5 n

-studnie rewizyjne 1000 mm-6 szt.