Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Słonecznej

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Słoneczna

  • Łączna kwota inwestycji: 139 910,16 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował:

-wykonanie odwodnienia – przyłącza kanalizacji deszczowej

-roboty przygotowawcze, ziemne, montażowe

-włączenie do ulicy Ustronie

-roboty drogowe w rejonie ulicy Słonecznej tj.:

  • roboty przygotowawcze
  • ustawienie ław pod krawężniki betonowe
  • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  • ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm – 400,00 m2.