Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ulicy Kalinowej

 • Rok inwestycji: 2016 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Kalinowa

 • Łączna kwota inwestycji: 213 205,35 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono, zakres prac obejmował wykonanie:

1.branża drogowa:

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
 • wywiezienie gruzu
 • roboty ziemne
 • podbudowa
 • nawierzchnia z kostki betonowej 268m2 (opaski)
 • 885 m2 (jezdnia)

2.branża wod-kan.:

 • roboty ziemne
 • roboty montażowe
 • kanały z rur PVC 200 mm-10,9 m; 160 mm-9,0 mb; 200 mm-19,9 mb
 • studzienki ściekowe 4 szt.
 • studzienka plastikowa typu vawin 1 szt.
 • odwodnienie liniowe 4,5 mb.