Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ronda Toruńskiego

  • Rok inwestycji: 2012 r./2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Sądowa

  • Łączna kwota inwestycji: 9 000 000,00 zł

Opis inwestycji

W 2011 roku wybudowane zostało przez GDDKiA Rondo Toruńskie,  które pozwoliło na skomunikowanie Trasy Przemysłowej z drogą krajową nr 15. Udział miasta w realizacji tej inwestycji polegał na współfinansowaniu przebudowy linii wysokiego napięcia 110kV, która kosztowała 1.351.398,80 zł. Uregulowano zobowiązanie finansowe (na podstawie porozumienia z GDDKiA) dotyczące przebudowy linii 110 KV w związku z budową ronda w drodze krajowej DK15. Nowe rondo pozwoliło w pełni wykorzystać oddaną już w ubiegłym roku tzw. małą obwodnice Brodnicy. W przyszłości przedłużeniem trasy przemysłowej będzie natomiast obwodnica całego miasta, zaplanowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która połączy ulicę Sądową z ulicą Generała Władysława Sikorskiego.