Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa i modernizacja płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim

 • Rok inwestycji: 2015 r.

 • Miejsce inwestycji: Stadion Miejski w Brodnicy

 • Łączna kwota inwestycji: 1 439 726,25 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono. Zakres robót obejmował wykonanie:

1.boisko treningowe:

 • roboty rozbiórkowe
 • roboty przygotowawcze (roboty ziemne)

2.płyta boiska:

 • podsypka
 • podbudowa
 • ułożenie folii PE oraz maty absorbującej uderzenia – 4.606,00 m2
 • wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej z włókien monofilowych (o parametrach zgodnych z modyfikacją i wyjaśnieniem treści SIWZ z dnia 03.10.2014 r.) – 4.606,00 m2
 • wykonanie linii boisk 610,85 m

3.urządzenia sportowe:

 • bramki do piłki nożnej 2 szt.
 • piłkochwyty 2 kpl.
 • wykonanie nawierzchni trawiastej z pielęgnacją – 800 m2.

4.Odwodnienie boiska:

 • roboty ziemne
 • podsypka filtracyjna
 • ułożenie rur drenarskich 200mm z otworami 98,75
 • zasypka filtracyjna żwirowa
 • studzienka drenarska 1 szt.
 • włączenie do istniejącej kanalizacji
 • studnia rewizyjna 1 szt.
 • zasypywanie wykopów.

5.oświetlenie boiska:

 • roboty ziemne
 • układanie kabli elektroenerg. 40 m
 • oprawy oświetleniowe (oprawy typu MUNDIAL 8 szt.).