Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa Kotłowni miałowej na kotłownię gazową

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: Malickiego 2

  • Łączna kwota inwestycji: 921 975,10 zł

Opis inwestycji

W 2018 roku wykonano połączenie dwóch niezależnie pracujących kotłowni zlokalizowanych przy ul. Malickiego i Cicha w jeden układ ciepłowniczy wraz z wymianą sieci i przyłączy na preizolowane oraz kotłów miałowych w kotłowni przy ul. Malickiego na kotły gazowe.