Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodnika w ulicy Tylnej

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Tylna

  • Łączna kwota inwestycji: 110 238,43 zł

Opis inwestycji

Roboty wykonane zostały w terminie do dnia 31.08.2014 roku. Zakres robót obejmował:

-wymianę krawężnika betonowego

-nawierzchni chodników (587,90 m2) oraz zjazdów (25,60 m2)

-wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm – 698,20 m2.