Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodnika ul. Przykop

 • Rok inwestycji: 2016 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Przykop

 • Łączna kwota inwestycji: 451 329,67 zł

Opis inwestycji

Zadanie w trakcie realizacji, zakres robót do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót.

1.Chodnik:

 • roboty rozbiórkowe
 • ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem
 • krawężniki 15×30 -1.360 m
 • obrzeża 20×6 -341 m
 • korytowanie, profilowanie, zagęszczanie
 • podbudowy betonowe
 • chodnik z kostki 6 cm – 3.154,60 m2

2.Nawierzchnia jezdni:

 • roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
 • korytowanie
 • podbudowa z kruszywa
 • podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych
 • oczyszczenie
 • skropienie nawierzchni
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 4.770,00 m2
 • regulacja urządzeń
 • oznakowanie poziome.