Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ul. Przykop

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Przykop

  • Łączna kwota inwestycji: 42 934,38 zł

Opis inwestycji

Zakończono prace rozpoczęte w 2016 r., zakres obejmował wykonanie:

1.Chodnik:

-roboty rozbiórkowe

-ławy pod krawężniki i obrzeża z oporem

-krawężniki 15×30 -1.360 m

-obrzeża 20×6 -341 m

-korytowanie, profilowanie, zagęszczanie

-podbudowy betonowe, chodnik z kostki 6 cm – 3.154,60 m2

2.Nawierzchnia jezdni:

-roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

-korytowanie

-podbudowa z kruszywa

-podbudowa z mieszanek mineralno-asfaltowych

-oczyszczenie

-skropienie nawierzchni

-nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 4.770,00 m2

-regulacja urządzeń

-oznakowanie poziome.