Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa nawierzchni na ul. Wojska Polskiego w kierunku ulicy Rataja

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wojska Polskiego, ul. Rataja

  • Łączna kwota inwestycji: 60 655,17 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, wykonano:

-roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

-korytowanie

-mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

-skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

-wyrównanie istniejącej podbudowy

-ułożono nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych 4 cm -371,07 m2

-regulacja urządzeń podziemnych z obłożeniem kostką 1 szt.