Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa nawierzchni ul. Jagiellońska

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Jagiellońska

  • Łączna kwota inwestycji: 149 050,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, przebudowano nawierzchnię jezdni na odcinku od ul. Matejki do ul. E. Platter z mieszanki mineralno-asfaltowej 2.655,75 m2.