Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa nawierzchni w ul. Lidzbarskiej w Brodnicy w km 0+450 do 0+780 (od skrzyżowania ulic: Lidzbarska-Nowa Kolonia do nowej nawierzchni bitumicznej – zjazdu do Lidla)

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Lidzbarska

  • Łączna kwota inwestycji: 50 000,00 zł

Opis inwestycji

Partycypacja w kosztach budowy.