Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa nawierzchni w ul. Świerkowej w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2021 r./2022 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Świerkowa

  • Łączna kwota inwestycji: 777 692,53 zł

Opis inwestycji

W 2021 roku rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto prace, zadanie zakończono w 2022 roku, zakres wykonanych prac:

– roboty przygotowawcze

– krawężniki, oporniki, obrzeża

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki i oporniki – 29,09 m

-krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej – 381,00 m

-oporniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej- 216,00 m

-ławy betonowe z oporem pod obrzeże – 12,92 m3

-obrzeża betonowe o wymiarach 25×8 cm – 323,00 m

– chodniki: nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem – 588,50 m2

– zjazdy, miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej: podbudowy betonowe – 438,60 m2

-nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka nowa) – 438,60 m2

-nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka pochodząca z rozbiórki)- 82,00 m2

– jezdnia: skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową (0,7 kg/m2) – 647,76 m2;

-nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II

-warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm – 647,76 m2

-skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową (0,5 kg/m2) – 3.814,80 m2

-skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa (0,3 kg/m2) – 4.455,20 m2

-nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I

-warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm– 4.455,20 m2.