Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa nawierzchni w ul. Tatrzańskiej, numer drogi 081194C od km 0,00 do km 0,245

 • Rok inwestycji: 2023 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Tatrzańska

 • Łączna kwota inwestycji: 908 919,04 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował:

1.roboty przygotowawcze i ziemne:

 • ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 561,00 mb.
 • ustawienie ław betonowych z oporem pod obrzeża (BETON C12 /15) 8,28 m3
 • wykonanie podbudowy betonowej
 • pielęgnację podbudowy piaskiem i wodą 1470,00 m2
 • ułożenie nawierzchni z kostki brukowej
 • betonowej grubości 8 cm szarej 1 470,00 m2
 • ułożenie na zjazdach podbudowy betonowej
 • pielęgnacji podbudowy piaskiem i wodą 2 21,34 m2
 • wykonanie nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej 2 21,34 m2
 • ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej 436,70 m2
 • wykonanie oznakowania

2.roboty wykończeniowe, budowa sieci kanalizacji deszczowej:

 • kanały z rur PVC łączonych na wcisk 263,0 mb
 • studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1 200 mm 7 szt.
 • studzienki ściekowe uliczne betonowe 16 szt.