Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa nawierzchni w ulicy Aleja Leśna

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Aleja Leśna

  • Łączna kwota inwestycji: 465 934,87 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 19.09.2013 r. Wykonano:

-nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej 3.950 m2

-zatokę autobusową 530,00 m2

-odwodnienie jezdni, przebudowę istniejących zjazdów 111,00 m2 oraz roboty wykończeniowe.

Roboty dodatkowe:

-wykonano wymianę gruntu, zabezpieczono wykop ściankami szczelnymi z zastosowaniem ciągłego osuszania przy pomocy igłofiltrów.