Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa nawierzchni w ulicy Nowej

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Nowa

  • Łączna kwota inwestycji: 249 820,00 zł

Opis inwestycji

Wykonano przebudowę nawierzchni jezdni 3.464,00 m2 z mieszanki mineralno-asfaltowej w ul. Nowej od skrzyżowania z ul. 18 Stycznia do skrzyżowania z ul. Poprzeczną.