Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa przejść dla pieszych – łączników pomiędzy ulicami na osiedlu

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: O/M Grunwald

  • Łączna kwota inwestycji: 49 373,84 zł

Opis inwestycji

Wykonanie łączników pomiędzy ulicami na osiedlu – zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu, obrzeża – 151 m

-profilowanie i zagęszczenie podłoża 628,15 m2

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 628,15 m2.