Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2024 r.

  • Miejsce inwestycji: ZS nr 1 w Brodnicy

  • Łączna kwota inwestycji: 2 150 000,00 zł

Opis inwestycji

Zakres prac do wykonania:

-Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44 m x 22 m z nawierzchnią bezpieczną pełniącego funkcję boiska do piłki ręcznej, siatkowej.

-Budowa boiska do piłki nożnej typu „Orlik” o wymiarach 68 m x 36 m, z nawierzchnią z trawy syntetycznej.

-Piłkochwyty, remont istniejących trybun, budynek szatni kontenerowej.