Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa przejść dla pieszych w Brodnicy: ul. al. J. Piłsudskiego 081149C, ul. Podhalańska 081018C, ul. Gen. Maczka 083325C

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Al. J. Piłsudskiego, ul. Podhalańska, ul. Gen. Maczka

  • Łączna kwota inwestycji: 311 730,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonania:

-nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej układanej na podsypce cementowo-piaskowej – 303,72 m2

-chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej – 62,74 m2

-pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm – 7 szt.

-znaki ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 – 2 szt.

-oznakowanie poziome jezdni – linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych

-malowane mechanicznie (grubowarstwowe) – 165,53 m2

-oznakowanie poziome jezdni, linie segregacyjne i krawędziowe, ciągłe malowane mechanicznie (cienkowarstwowe) – 24,15 m2

-punktowe elementy odblaskowe: solarne „Kocie oczka” LED w obudowie żeliwnej, samozasilające

-światło stałe – 65 szt.

-solarny znak aktywny D-6b z dwoma pulsatorami aktywowany poprzez dualny czujnik ruchu

-bateria fotowoltaiczna wraz ze stelażem – 4 kpl.

-radarowy wyświetlacz prędkości z zasilaniem solarnym. – 1 kpl.