Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa przejść dla pieszych – łącznik

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: osiedle Grunwald

  • Łączna kwota inwestycji: 68 778,05 zł

Opis inwestycji

Łączniki pomiędzy ulicami na osiedlu, zadanie wykonano, zakres prac obejmował:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-ławy betonowe z oporem pod krawężniki 3,75 m3

-obrzeża betonowe o wymiarach 20×6 cm na podsypce piaskowej 139 m

-mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej 920,80 m2 (grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm)

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 920,80 m2.