Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa przejścia dla pieszych w Brodnicy ul. Wyspiańskiego 081115C

 • Rok inwestycji: 2022 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Wyspiańskiego

 • Łączna kwota inwestycji: 120 827,71 zł

Opis inwestycji

Zakres prac obejmował:

 • ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 20,00 m;
 • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej – 163,40 m2;
 • płytki ostrzegawcze 0,3×0,3×0,08 cm ze specjalnie ukształtowaną górną powierzchnią z wypustkami w kształcie stożka ściętego (kolor żółty) – 2,40 m2;
 • oznakowanie poziome jezdni linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – 30,50 m2;
 • oznakowanie poziome jezdni, linie segregacyjne i krawędziowe;
 • barierka szczeblinkowa ochronna U-11a, ocynkowana, malowana proszkowo – kolor żółty. Wymiary pojedynczego przęsła: dł. 200 cm, wys. 160 cm – 44,00 m;
 • punktowe elementy odblaskowe: solarne „Kocie oczka” LED w obudowie żeliwnej, samozasilające.
 • światło stałe – 12 szt.;
 • solarny znak aktywny D-6 „Kroczący ludzik” aktywowany poprzez dualny czujnik ruchu. Bateria fotowoltaiczna.