Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa przejścia dla pieszych w Brodnicy ul. Wyspiańskiego

  • Rok inwestycji: 2021 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wyspiańskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 120 831,40 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 20,00 m;
– nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej – 163,40 m2;
– płytki ostrzegawcze 0,3×0,3×0,08 cm ze specjalnie ukształtowaną górną powierzchnią z wypustkami w kształcie stożka ściętego (kolor żółty) – 2,40 m2;
– oznakowanie poziome jezdni, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – 30,50 m2;
– oznakowanie poziome jezdni, linie segregacyjne i krawędziowe;
– barierka szczeblinkowa ochronna U-11a, ocynkowana, malowana proszkowo – kolor żółty. Wymiary pojedynczego przęsła: dł. 200 cm, wys. 160 cm – 44,00 m;
– punktowe elementy odblaskowe: solarne „Kocie oczka” LED w obudowie żeliwnej, samozasilające. Światło stałe. – 12 szt.;
– solarny znak aktywny D-6 „Kroczący ludzik” aktywowany poprzez dualny czujnik ruchu. Bateria fotowoltaiczna wraz ze stelażem – 2 kpl.