Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa sieci deszczowej – ul. Łazienna

  • Rok inwestycji: 2020-2021

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Łazienna

  • Łączna kwota inwestycji: 143 694,29 zł

Opis inwestycji

Przebudowa końcowego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z budową nowego wylotu do rzeki Drwęcy. Kolektor PVC 400 mm – 128 m wraz z urządzeniami oczyszczającymi.