Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa sieci sanitarnej – ul.Świerkowa / Gajdy

  • Rok inwestycji: 2018-2023

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Świerkowa / Gajdy

  • Łączna kwota inwestycji: 554 741,87 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków.