Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Długa

  • Rok inwestycji: 2018-2020

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Długa

  • Łączna kwota inwestycji: 20 102,20 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 – 204 m.