Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa sieci wodociągowej – ul. E. Plater

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. E. Platter

  • Łączna kwota inwestycji: 41 255,02 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 160 – 118 m.