Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Matejki

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Matejki

  • Łączna kwota inwestycji: 19 789,17 zł

Opis inwestycji

Przebudowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 160 – 60 m.