Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Świerkowej/Gajdy

  • Rok inwestycji: 2018-2023

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Świerkowa / Gajdy

  • Łączna kwota inwestycji: 394 419,99 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 160 mm.