Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ul. Azaliowej

  • Rok inwestycji: 2024 r.

  • Miejsce inwestycji: Azaliowa

  • Łączna kwota inwestycji: 390 000,00 zł

Opis inwestycji

5 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miejskim podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym w Brodnicy na realizację inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Azaliowej w Brodnicy o długości 84,6 m wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Czas realizacji 170 dni od daty podpisania umowy.