Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa ul. Kochanowskiego w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2024 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Kochanowskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 1 897 336,08 zł

Opis inwestycji

Zakres prac do wykonania-  nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni o długości 3855,43 m2, warstwa ścieralna o grub. 4 cm, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej (nowa konstrukcja) – 82,80 m2, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (nowa konstrukcja) – 595,1 m2.

Odnoga ul. Kochanowskiego. Zakres prac do wykonania – nawierzchnia drogi o długości 695,21 m2 z kostki betonowej ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym. Szerokość jezdni: od 5,0 do 7,0 m. Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokość zjazdów od 3,5 do 16,6 m (zjazd podrójny).