Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Przebudowa ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Brodnicy

 • Rok inwestycji: 2023 r./2024 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Skarpa, ul. Lipowa, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Topolowa, ul. Nowa Kolonia, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Skromna, ul. Jasna, ul. Osiedlowa, ul. Świętokrzyska, ul. Wysoka,

 • Łączna kwota inwestycji: 8 212 407,63 zł

Opis inwestycji

Przebudowa ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Brodnicy: zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę ulic:

1.Skarpa wraz z chodnikiem

 • wykonano przebudowę nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem – 309,25 m2
 • mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu – 3435,81 m2
 • skropienie nawierzchni rogowych emulsja asfaltowa (0,5 kg/m2) – 3435,81 m2
 • mechaniczne wyrównywanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – 3435,81 m2)

2.Lipowej wraz z chodnikami

 • chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej – 387,21 m2
 • jezdnia: nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych – 2684,33 m2)

3.Juliusza Słowackiego wraz z chodnikami

 • ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej – 272,00 m2
 • nawierzchnie z kostki betonowej – 421,43 m2)

4.Topolowej wraz z chodnikiem

 • nawierzchnie z kostki brukowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem – 348,50 m2
 • jezdnia z mieszanek mineralno-asfaltowych – 675,00 m2

5.Nowa Kolonia

 • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem – 79,40 m2
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna – 621.40 m2

6. Elizy Orzeszkowej wraz z chodnikiem

 • nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej – 239,20 m2
 • nawierzchnie jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna – 1350,15 m2

7.Skromnej wraz z chodnikiem

 • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej – 337,75 m2)

8.Jasnej wraz z chodnikami

 • nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo- piaskowej – 668,40 m2
 • nawierzchnie jezdni z mieszanek mineralno – asfaltowych – 1429,10 m2

9.Osiedlowej

 • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej – 227,20 m2),
 • chodnika z parkingiem

10. Świętokrzyskiej -chodniki

 • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej
 • układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka nowa) – 272,00 m2
 • nawierzchnie z kostki betonowej (zjazdy, jezdnia)
 • chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (kostka nowa) – 122,60 m2
 • chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem – 210,00 m2

11.Wysokiej (połączenie z ul. 18 stycznia)

 • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem – 80,49 m2
 • nawierzchnie jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowych – 631,55 m2.).

Do realizacji w 2024 roku pozostała ulica Mieszka I wraz z chodnikami oraz miejscami postojowymi ( część dotycząca ulicy Mieszka I wykonana zostanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” z terminem realizacji do dnia 30.06.2024 r. ).