Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowy drogi powiatowej nr 1814C wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w ul. Kolejowej od ronda Olsztyńskiego do ul. Karbowskiej

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Kolejowa, rondo Olsztyńskie, ul. Karbowska

  • Łączna kwota inwestycji: 293 059,00 zł

Opis inwestycji

Gmina Miasta Brodnicy partycypowała w kosztach.