Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przyłącza ciepłownicze

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji:

  • Łączna kwota inwestycji: 210 797,79 zł

Opis inwestycji