Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Radiowy odczyt wodomierzy

  • Rok inwestycji: 2013-2017

  • Miejsce inwestycji: Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 27 650,09 zł

Opis inwestycji

Wprowadzanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy.