Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont ciepłowni

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: Brodnica ul. Lidzbarska 33

  • Łączna kwota inwestycji: 54 192,67 zł

Opis inwestycji