Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont dachu SP1

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: SP 1

  • Łączna kwota inwestycji: 50 000,00 zł

Opis inwestycji

Inwestycję zakończono 20.09.2011 r. Zakres prac obejmował:

-rozebranie pokrycia z dachówki 370,0 m2

-mocowanie folii dachowej na krokwiach-370,0 m2

-rozstaw krokwi do 80 cm-370,0 m2

-montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm-370,0 m2

-pokrycie dachów dachówką – karpiówka ceramiczna w koronkę-370,0 m2

-impregnacje grzybobójcze krawędziaków metodą jednokrotnego opryskania – 473,02 m2.