Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont siedziby PEC

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Lidzbarska 33

  • Łączna kwota inwestycji: 705 998,33 zł

Opis inwestycji

Remont, modernizacja i przebudowa istniejących pomieszczeń biurowo-socjalnych oraz utworzenie części higieniczno-sanitarnej nad warsztatem.